Covid Industry Risk Scan (CIRS)


Deze tool werkt het best met een recente versie van Chrome en Firefox.

U bent geïnteresseerd om te weten in hoeverre uw onderneming voldoet aan de veiligheidsverplichtingen met betrekking tot de aanpak tegen het Covid-19 virus? U bent geïnteresseerd om te weten op welke punten u dient bij te sturen? Agoria wil u hierbij helpen met deze zelfdiagnose tool.

Deze tool bestaat uit meerkeuze vragen. 

De vragen bestaan uit een aantal verplichte vragen (gemarkeerd met *, en zijn of wettelijk opgelegd via een Ministerieel Besluit, of opgelegd via de generieke gids of afgeleid uit goede praktijken) en uit een aantal aanvullende vragen. Hoe hoger u scoort op de aanvullende vragen, hoe beter u uw werknemers bij het uitvoeren van hun werk beschermt tegen het virus, en hoe veerkrachtiger uw bedrijf is voor een mogelijk volgende golf van het coronavirus.

  • Op elke verplichte vraag dient u te antwoorden, in de meeste gevallen met "OK" of "niet OK".

  • Sommige vragen kan u met een “bijna OK” beantwoorden. Dat betekent dat u nog (enkele) acties moet ondernemen om een “OK” te kunnen geven (bijv. opleiding voorzien voor enkele medewerkers).

  • Als sommige vragen of onderdelen van vragen niet van toepassing zijn, duidt u "NVT" (niet van toepassing) aan.

  • Bij iedere vraag hebt u een vrij commentaarveld om aanvullende informatie (voor uw bedrijf) te noteren. Deze informatie evalueert Agoria niet.

  • Op het einde van de vragenlijst is een vrij veld voorzien voor uw commentaar/opmerkingen. Via dit vrije veld kan u vragen of opmerkingen meedelen aan Agoria.

  • Als een bepaalde regelgeving verandert en ze heeft een invloed op de vragenlijst, zal Agoria u een mail sturen en u voorstellen om de desbetreffende vra(a)g(en) opnieuw te beoordelen zodat het eindresultaat van de zelfdiagnose hieraan aangepast kan worden. U kan dan de nodige maatregelen nemen om te voldoen aan deze nieuwe situatie.

  • Aan sommige vragen is een Agoria toelichting toegevoegd. Ze geeft u meer uitleg hoe u de vraag kan beoordelen en soms is er een link naar een website toegevoegd voor nog meer toelichting. 

  • Alvorens u de vragenlijst kan aanvatten, vragen we u een “invullen naar waarheid” aan te vinken. Het geeft aan dat de persoon belast met de dagelijkse leiding óf deze vragenlijst zelf heeft ingevuld óf op de hoogte is van wat een werknemer, al dan niet leidinggevende, heeft ingevuld.

PDCA

De werkgever houdt bij de evaluatie “OK” (op aanvullende vragen) rekening met het principe van Deming namelijk “Plan/Do/Check/Act” (afgekort PDCA):

PLAN: U heeft een plan om de onderneming zo goed als mogelijk te vrijwaren van het Covid-19 virus. Dat plan is overlegd en afgesproken (wie doet wat wanneer); DO: Het plan is uitgevoerd; CHECK: U gaat na of het resultaat voldoet aan wat u heeft vooropgesteld; ACT: U stelt bij aan de hand van de gevonden resultaten bij CHECK.

De kernboodschap hierbij is: informeer, communiceer en motiveer. Een voorbeeld: Plan: u voorziet handgel aan de inkom; Do: de handgel is beschikbaar aan de inkom; Check: het recipiënt staat nog steeds aan de inkom en is voldoende gevuld; Act: U stuurt bij van zodra het recipiënt weg is of onvoldoende gevuld is.

We vragen om deze PDCA overweging te maken daar waar ze zijn aangeduid bij de vragen.

Sociaal overleg

Het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) speelt een belangrijke rol in het stimuleren, uitwerken en evalueren van het algemeen preventiebeleid. Ook in het kader van de maatregelen tegen Covid-19 speelt het Comité een belangrijke rol. Agoria beveelt dan ook aan om de resultaten van deze zelfdiagnose CIRM binnen het CPBW te bespreken. Indien er geen comité aanwezig is, kan deze bespreking gebeuren met de vakbondsafvaardiging of bij gebrek hieraan ook rechtstreeks met de werknemers.

Het rapport van deze tool is een momentopname om in een later stadium te kunnen nagaan welke vorderingen u maakt, u kan het huidige resultaat afdrukken in PDF en dan vergelijken.

Opmerking: deze tool staat in een door Agoria beschermde omgeving (server van Agoria). De resultaten van uw ingave zijn enkel door u te gebruiken en te bekijken. Doordat u werkt op de server van Agoria kunnen ook wij uw gegevens zien. Die zijn voor ons nuttig om analyses te maken die enkel globaal zullen worden gebruikt. Op deze manier kunnen we onze bedrijven beter ondersteunen.

Versie 8

Waarom deze versie 9 ? Deze versie 9 is het gevolg van de beslissingen van het Overleg Comité van vrijdag 3 december. Meer informatie over de versie 9 van de generieke gids kan u hier terugvinden.

U kan hier een blanco vragenlijst downloaden en u kan hier de verschillen met versie 9 raadplegen.


Disclaimer

"© Copyright 2020 Agoria VZW. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of Agoria VZW. The information contained herein may be changed without prior notice".

Please complete the following information to be able to fill in the form:
De sessie begint automatisch wanneer de host start.
Aangeboden door Odoo